Kalendář pro rok 2019

1 kus: 99,- korun + poštovné

Stolní kalendář s reprodukcemi starých vyobrazení lokalit Broumovska vychází již patnáctým rokem, za což je nutné poděkovat především sponzorům, kteří jeho dlouholeté vydávání umožňují. Letošní, 15. výroční kalendář je pojednán jako zvláštní vydání, ve kterém jsou staré pohlednice nahrazeny vedutami v provedení mistrů rytců, malířů a kreslířů, kteří zachytili podobu regionu před sto a více lety. Mnohá z vyobrazení uvedených v kalendáři nebyla od doby svého vzniku již nikdy publikována a na veřejnosti jsou neznámá. Poskytují nejen romantický pohled na oblíbená místa v dobách dávno minulých, jsou také dokladem vývoje osídlení, hospodaření, architektury a kulturní vyspělosti Broumovska. Vedle krajinných a urbánních vedut jsou v kalendáři zařazeny také rytiny a litografie madon, silný odraz mariánského kultu, který se v období gotiky a později znovu v barokní době na Broumovsku a v okolí pěstoval. Panna Marie byla všudepřítomným prvkem religiozity a v&yac ute;razem důvěry místního obyvatelstva v ochranu vyšší moci, kterou laskavá Bohorodička reprezentovala. Umělecké podoby broumovských, vernéřovických, suchodolských a svatoňovických madon provází kalendářem a přináší do něj pro rok 2019 hlas krásy, naděje, soucitu a porozumění.

Šťastný rok 2019 přeje, Petr Bergmann.