Krkonoše na starých rytinách a litografiích

V březnu 2017 dokončil a vlastním nákladem vydal Petr Bergmann další obrazovou publikaci ze svých sbírek, zaměřenou na rytiny a litografie Krkonoš. Publikace vznikla ve spolupráci s fotografem Janem Hrdým, který doplní historické pohledy na přírodní scenérie, první krkonošské boudy a na města a obce Krakonošova revíru současnými fotografiemi dokumentujícími vývoj zobrazovaných míst.

Titulní stranu a grafickou úpravu knihy vytvořil grafik Jindřich Hoch. Kniha představuje přes 200 mnohdy unikátních grafik, které ve své většině nebyly od doby svého vzniku již nikdy publikovány. Soubor zahrnuje lokality od západního cípu Krkonoš počínaje Harrachovem a Novým Světem, až po Žacléř a Trutnov na východě, českou i slezskou stranu Krkonoš, včetně Broumovského výběžku s Adršpachem a Teplickými skalami až po kladskou Hejšovinu, jak byl geografický útvar pohoří Krkonoš v minulosti vnímán.

Na vyobrazeních předních vedutistů Krkonoš, tedy Balzera, Veitha, Tittela, Mattise, Arldta, Blätterbauera, Richtera, Paynea, Kühnela, Mařáka, Brechlera, Liebschera, Kořistky a mnohých dalších jsou zachyceny notoricky známé pohledy, ale i méně známé a nebo dnes již nepřístupné výhledy na jedinečná horská panoramata, případně zaniklé či zcela změněné boudy a sídelní místa a podobně. Fotografie Jana Hrdého nabízejí zajímavé srovnání a umožňují přehlédnout vývoj našeho nejvyššího a nejrozsáhlejšího pohoří a jeho osídlení v průběhu posledních dvou století.
Kniha vyšla trojjazyčně, s českým, polským a německým textem. Rozsah knihy je 304 plnobarevných stran. Knihu lze objednávat prostřednictvím Objednacího listu nebo kontaktů uvedených na této webové stránce. 

Cena za jeden kus knihy je 498,- korun / 20 Euro / 90 Zl

Vydání knihy podpořil Česko-německý fond budoucnosti 

Objednávky knihy: petr.bergmann@volny.cz